پشتیبان فنی : 01152282881 09031692080
Roudemy.com
پرتال آموزش الکترونیکی Roudemy E-Learning Portal پذیرش و ثبت نام آنلاین دانشجو
واحد پذیرش و ثبت نام
ردیف نام کارشناس سمت کارشناس شماره پست الکترونیکی
واتساپ مستقیم داخلی
1 خانم رهبری مسئول پذیرش و ثبت نام 09337845767 - 105 uct.paziresh@gmail.com
واحد آموزش و تحصیلات تکمیلی
ردیف نام کارشناس سمت کارشناس شماره پست الکترونیکی
واتساپ مستقیم داخلی
1 خانم فلاح نیا مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی 09335427038 - 103 uct.amoozesh1@gmail.com
2 آقای خادمی کارشناس آموزش رشته مدیریت، عمران، کامپیوتر، صنایع، شیمی، معماری، گرافیک، مکانیک - - 104 uct.amoozesh2@gmail.com
3 خانم رضایی کارشناس آموزش رشته حسابداری، حقوق، برق 09335427025 - 106 uct.amoozesh3@gmail.com
واحد مالی دانشجویی
ردیف نام کارشناس سمت کارشناس شماره پست الکترونیکی
واتساپ مستقیم داخلی
1 خانم رستم نژاد مالی دانشجویی 09335428025 - 101 uct.mali@gmail.com
واحد پژوهش و امور فرهنگی
ردیف نام کارشناس سمت کارشناس شماره پست الکترونیکی
واتساپ مستقیم داخلی
اخبار
کلیپ های آموزشی
آموزش نحوه استفاده از سامانه آموزش الکتورنیکی در وب سایت روزبهان
کلیپ آموزشی استفاده از نرم افزار کلاس آنلاین adobe connect
کلیپ آموزشی استفاده از نحوه ورود به کلاس آنلاین (ادوب کانکت) از طریق lms Roudemy
نحوه بارگزاری پاسخ نامه تشریحی در آزمون آنلاین از طریق کامپیوتر
نحوه آپلود کردن عکس پرسنلی در نرم افزار مودل به منظور شناسایی دانشجو در آزمون الکترونیکی